आपण अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील मागील ३ वर्षांपासुन चे रहिवासी आहेत का?
आधार क्रमांक.  
आधार क्रमांक.  
Print Application.
आधारकार्ड क्रमांक.