आपण महानगर पालिका क्षेत्रातील मागील ३ वर्षांपासुन चे रहिवासी आहेत का?