आपण अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील मागील ३ वर्षांपासुन चे रहिवासी आहेत का?
(अमरावती शहराचे राशन कार्ड / मतदान कार्ड असणे आवश्यक आहे.)
आधार क्रमांक.  
आधार क्रमांक.  
Print Application.
आधारकार्ड क्रमांक.